Hubungi Kami


Para Pengeluar dan Wakil atau Ejen yang dilantik boleh menghubungi maklumat yang tertera jika terdapat sebarang keraguan atau persoalan yang mungkin timbul.

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA
Kompleks Kementerian Kewangan
No 3, Persiaran Perdana, Presint 2,
62596, Putrajaya

Telefon 1300 888 500 (Pusat Panggilan Kastam)
Emel ccc@customs.gov.my