• 202310060309264027.jpg
  • 202310060308549551.jpg
  • 202310060306112067.jpg

Pengumuman Terkini

Tiada Pengumuman Terkini Setakat Ini.


Senarai Pengumuman

MySawit JKDM

Laman ini dibangunkan bagi membolehkan orang ramai mengakses maklumat berkaitan Jabatan Kastam Diraja Malaysia termasuk maklumat korporat, organisasi dan perkara berkaitan Levi Kelapa Sawit.

DAFTAR MASUK PENGELUAR
DAFTAR MASUK JKDM

Jumlah Pengeluar Berdaftar

3445