Senarai Pekeliling / Perundangan Berkaitan


Klik Pada Dokumen Untuk Muatturun

Tarikh Tajuk Dokumen Keterangan Dokumen Jenis Dokumen Dokumen
07/11/2023
PUA 132 (2023) - PERATURAN-PERATURAN LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA (PINDAAN) 2023
PUA 132 (2023) - PERATURAN-PERATURAN LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA (PINDAAN) 2023
pdf
07/11/2023
PUA 31 (2023) - PERINTAH LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA (BUAH KELAPA SAWIT) 2023
PUA 31 (2023) - PERINTAH LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA (BUAH KELAPA SAWIT) 2023
pdf
07/11/2023
AKTA A1636 - AKTA LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA (PINDAAN) 2021
AKTA A1636 - AKTA LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA (PINDAAN) 2021
pdf
07/11/2023
AKTA 592 - AKTA LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA
AKTA 592 - AKTA LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA
pdf